Jeśli wiedzą Państwo o ciekawym przedsięwzięciu, konferencji, szkoleniu dotyczącym autyzmu prosimy napisz do nas
                                                                               stowarzyszenie@zrozumiecswiat.pl

2012. X. 20

Szkolenie „ AUTYSTA W DOMU I W SZKOLE”;

skierowane do nauczycieli, lekarzy oraz pracowników służb społecznych.

ZAKRES SZKOLENIA:

Przybliżenie tematyki związanej z autyzmem (od definicji do klasyfikacji zaburzeń), poparte statystyką. Proces zmiany dziecka zdrowego, w pełni funkcjonującego w dziecko autystyczne (potwierdzone diagnozą i orzeczeniami). Jak pomóc rodzinie dotkniętej autyzmem.

PROWADZĄCY:

Pani Aleksandra Kuchnowska-Mysłek

MIEJSCE:

Zamek Jan III Sobieski, Rzucewo

* szkolenie; w ramach przyznanego grantu współpracy zarządu Powiatu Puckiego z organizacjami pozarządowymi

2013. IV. 05

Warsztaty „ ŚWIAT OCZAMI AUTYSTY”;

skierowane do rodziców dzieci autystycznych oraz nauczycieli.

ZAKRES SZKOLENIA:

Kanały sensoryczne dziecka autystycznego: dotyk, węch, słuch, smak, wzrok. Próba poznania świata dziecka autystycznego.

PROWADZĄCY:

Pani Aleksandra Kuchnowska-Mysłek; przy pomocy pań: Liliany Heyduckiej, Ludwiki Hochszulc, Moniki Albeckiej.

MIEJSCE:

Zamek Jan III Sobieski, Rzucewo

* warsztaty; w ramach przyznanego grantu współpracy zarządu Powiatu Puckiego z organizacjami pozarządowymi

2013. X. 18-19

Szkolenie z warsztatami, cd. cyklu „ AUTYSTA W DOMU I W SZKOLE”;

skierowane do rodziców dzieci autystycznych oraz nauczycieli.

ZAKRES SZKOLENIA, WARSZTATÓW:

Jak pomóc dziecku, rodzinie z autyzmem. Jak wspierać dziecko w rozwiązywaniu komunikacji oraz w pokonywaniu sztywności myślenia. Jak wspierać dziecko w tworzeniu interakcji społecznych oraz jak język może stać się źródłem nieporozumień. Jak sobie radzić z zachowaniami, sytuacjami trudnymi.

PROWADZĄCY:

Pani Ilona Brzozowska-Misiewicz

MIEJSCE:

Zamek Jan III Sobieski, Rzucewo

* warsztaty; w ramach przyznanego grantu współpracy zarządu Powiatu Puckiego z organizacjami pozarządowymi

2014. II. 04, 06, 14

Warsztaty szkoleniowe „ ONI SĄ WŚRÓD NAS”;

skierowane do dzieci klas IV, V, VI, uczących się w szkołach masowych.

ZAKRES WARSZTATÓW:

Integracja zespołu klasowego, tolerancja wobec niepełnosprawności oraz właściwa komunikacja pomiędzy uczniami pełnosprawnymi i ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Pokonywanie barier szczególnie wewnętrznych, w tym emocjonalnych, związanych z codziennym funkcjonowaniem uczniów z wieloraka niepełnosprawnością w środowisku szkolnym w szkole masowej, z podkreśleniem problemów osób ze spektrum autyzmu.

PROWADZĄCY:

Panie: Aleksandra Kuchnowska-Mysłek i Liliana Heyducka

MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa nr 2, im. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, Władysławowo

* warsztaty; w ramach przyznanego grantu współpracy zarządu Powiatu Puckiego z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy zawiązanej pomiędzy Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pucku a Stowarzyszeniem „Zrozumieć świat”

2014. II. 15

Szkolenie z warsztatami „ STRATEGIE ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI”;

skierowane do rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, podopiecznych stowarzyszenia oraz ich terapeutów.

ZAKRES SZKOLENIA, WARSZTATÓW:

Omówienie możliwych przyczyn zachowań trudnych, tj.: medycznych, sensorycznych, ucieczkowych, zdobycia uwagi/akceptacji, uzyskania dostępu do rzeczy/aktywności. Ujemne efekty stosowania kar (słabość metod awersyjnych). Niewłaściwe zastosowanie werbalnych sposobów uspokajania.

Ćwiczenie technik interwencji fizycznych, tj.: uwolnienie ręki/ obu rąk, unikanie ciosu, blok ciosu, unik przed kopnięciem, uwolnienie od gryzienia/ złapania za tułów od tyłu, wyprowadzenie, przejście do blokowania ciosu, do przytrzymania krzyżowego, położenia na podłodze, przytrzymanie w pozycji poziomej na przez dwie osoby.

PROWADZĄCY:

Panowie: Wojciech Modrzejewski i Wojciech Sekta

MIEJSCE:

Zamek Jan III Sobieski, Rzucewo

* warsztaty; ze środków własnych

2014. X. 07

Warsztaty szkoleniowe ... kontynuacja „ ONI SĄ WŚRÓD NAS”,

skierowane do dzieci klas IV, V, VI, uczących się w szkołach masowych.

ZAKRES WARSZTATÓW:

Integracja zespołu klasowego oraz tolerancja wobec niepełnosprawności. Zasady komunikacji i współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Przyczyny powstawania niepełnosprawności. Możliwości świadczenia pomocy dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób ze spektrum autyzmu.

PROWADZĄCY:

Panie: Aleksandra Kuchnowska-Mysłek i Liliana Heyducka

MIEJSCE:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka, Leśniewo

* warsztaty; w ramach przyznanego grantu współpracy zarządu Powiatu Puckiego z organizacjami pozarządowymi


Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu "Zrozumieć świat" szkolenie dla nauczycieli, lekarzy i pracowników służb społecznych  pt. "Autysta w szkole i w domu".

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 października 2012 r.

w godzinach: 11:00 - 16:00.

Adres:

Zamek Jan III Sobieski,

Rzucewo 6,

84 - 100 Puck