Stowarzyszenie "Zrozumieć Świat" w odpowiedzi na liczne potrzeby stara się dotrzeć do jak największej liczby potrzebujących rodzin i w tym celu otworzyło - w porozumieniu ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pucku - Punkt konsultacyjny. Rodzice dzieci z różnymi schorzeniami - już nie tylko ze spektrum zaburzeń autystycznych - mogą uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc. Punkt mieści się we wspomnianym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku. Konsultacje odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16.00- 18.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.